HiSecuriTea

De nieuwe privacywet benadrukt het belang van een goede informatiebeveiliging en schrijft voor dat je als organisatie persoonsgegevens moet beveiligen in overeenstemming met de huidige stand van de techniek. De eisen liggen in de wet vast, hoe je er aan kunt voldoen niet.